gazve


gazve
(A.)
[ ﻩوﺰﻏ ]
savaş, din savaşı.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • gazve — is., esk., Ar. ġazve 1) Arap aşiretleri arasında yapılan savaş İki aşiret, bir gazve esnasında çarpışmışlar. F. R. Atay 2) din b. Din uğruna yapılan savaş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • GAZVE — Din düşmanı olan cephenin üzerine taarruz. Muharebe. Cenk. Sefer. Din muharebesi. Gazve, gazivden alınmış olup cenk ve kıtal manasınadır. Düşmanla vuruşmak demektir. Siyer ıstılahında Gaza ve gazve tâbirleri Peygamber Efendimizin bizzat hazır… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • GAZVE-İ BEDİR — Bedir Gazvesi. Bedir Muharebesi.(Melâikelerin, Resul i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm a hizmeti ve görünmesi ve cinnîlerin O na imân ve itâati, mütevatirdir. Nass ı Kur an ve çok âyatla musarrahtır. Gazve i Bedir de beşbin melâike, nass ı Kur an… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • GAZEVAT — (Gazve. C.) Din uğrunda yapılan harbler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Гази — Атаки разья (гази) в Иберии Х века (тёмно зелёный цвет). Гази (также устар. кази или газий[1]; тур. gazve; в Иберии разья; исп. razia; от араб. газа воевать) в средние …   Википедия

  • Газии — Атаки разья (гази) в Иберии Х века (тёмно зелёный цвет). Газии (ед.ч. гази или газий)  название вольных воинов добровольцев, защитников веры, правды и справедливости. Понятие встре …   Википедия

  • HANDEK GAZVESİ — Peygamberimizin (A.S.M.) büyük muharebelerinden birisi olup, hicretin beşinci senesinde Şevval ayında vuku bulmuştur. Asıl muharebeyi uyandıranlar Beni Nadir kabilesi olup bunlar Kureyş ve Gatfan kabilelerini de davet etmekle hepsi birden Medine… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TEKYE — f. Zikir veya ders için toplanılan yer. * Dervişlerin meskeni ve mâbedi. * Yaslanılacak, dayanılacak şey. * İtimâd etmek, dayanmak.(İşte Hoca i Kâinat olan Fahr i Âlem in (A.S.M.) kudsi medresesi ve tekkesi olan Suffe nin demirbaş bir mühim… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük